Cedr (Cedrus)

Jsou to působivé vysoké stromy a všechny se hodí pro pěstování bonsají. Nejstarší exempláře majím přes tisíc let.

Cedrus brevifolia – Cedr kyperský

Cedrus deodara – Cedr indický

Cedrus libani – Cedr libanonský

Pěstitelské rady:

Stanoviště

Plné slunce po celý vegetační rok. Zejména mladé stromy chráníme před teplotními extrémy.

Substrát

Dobře propustný substrát. Běžně dostupná zemina pro bonsaje.

Přesazování

Jednou za 3 až 5 let časně zjara. Bonsaje z cedrů jsou citlivé vůči porušení kořenů a mohou po přesazení shodit jehličí z předešlého roku. Shozením jehlic můžeme předejít zvýšenou vlhkostí. Brzy však vyraší nové jehličí z pupenů.

Hnojení

Ve vegetačním období hnojíme cedry jednou za dva týdny.

Zálivka

Ve vegetačním období denně. V zimě méně často. Mezi jednotlivými zálivkami počkáme dokud bonsaje vodu nevypijí, neboť cedry nesnášejí vlhkou půdu.

Choroby a škůdci

Velmi odolné vůči dřevokaznému hmyzu i houbám.

Zimování

Cedry zimujeme vyjmutím z misky, zapuštěním do záhonu, přikryté chvojím, listím,  hrabankou…

Pokud zimujeme v misce, musíme bonsai sundat z police, dát na chráněné místo a opět  přikrýt chvojím, listím, hrabankou…

Důkladně zalejeme. Bonsaje z cedrů musíme chránit před silnými mrazy nad -10°.