Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba)

Jinan je jeden z mála opadavých jehličnatých dřevin. Patří mezi nejstarší stromy na světě. Vyskytoval se již před dvěma sty miliony let. Název ginkgo vznikl z čínského slova označujícího stříbrnou meruňku. Latinské jméno biloba – dvoulaločný – naráží na tvar listů, které jsou rozdělené na dva laloky. Ve volné přírodě dosahuje výšky až 40 m. V Japonsku je spojován s posvátnými místy a často jej nacházíme poblíž budhistických chrámů. Po celém světě je pěstován jako okrasný strom.

Pěstitelské rady:

Stanoviště

Jinany mají rády plné slunce, s vyjímkou mladých jedinců, kteří potřebují po

lostín.

Substrát

Používáme běžně dostupný substrát pro bonsaje.

Přesazování

Každoročně časně zjara až do 10 let stáří bonsaje.

Poté přesazujeme každý druhý rok a u výstavních kusů přesazujeme jednou za tři roky.

Hnojení

Dvakrát měsíčně od jara do poloviny léta.

Zálivka

Bonsaje z jinanu zaléváme ve vegetačním období denně.

Přes zimu udržujeme půdu mírně vlhkou – jsou-li kořeny příliš vlhké, snadno je poškodí mráz.

Choroby a škůdci

Bonsaje z jinanů dobře snáší znečištěné prostředí a nevyskytují se na něm téměř žádní škůdci.

Zimování

Bonsaje z jinanu zimujeme běžným způsobem nejlépe vyjmutím z misky a zapuštěním do záhonu přikryté chvojím, listím, hrabankou…

Chráníme zejména kořeny, neboť mají vysoký obsah vody.